A Pascal nyelv szerkezete
1 Melyik állítás igaz a Turbo Pascal nyelvre?
Az ékezetes betűk beletartoznak a nyelv karakterkészletébe.
Minden helyen ahol egy szóköz megengedett, ott tetszőleges számú szóköz megengedett.
A lexikai elemeket mindig szóköz választja el egymástól.
A nyelv külömbséget tesz a kis és nagy betűk között.

2 Melyik nem lexikai egység.
Azonosító
Kulcsszó
Változó
Utasítás

3 Melyik állítás igaz az azonosítóra?
Olyan karaktersor mely betűvel kezdődik és betűvel vagy számjeggyel folytatódik.
Tetszőleges karaktersor.
Betűvel kezdődő karaktersor.
Betűvel kezdődő és betűvel vagy számmal folytatódó karaktersor.

4 Változók. Melyik kijelentés hamis a Turbó Pascalban?
A változók jellemzői: név, attributumok, cím, érték
Atributumok hozzárendelése mindig explicit módon történik.
Címkomponens a változót tartalmazó programegység aktivizálódásakor automatikusan rendelődik, a változóhoz és a címkomponens megszűnik, ha az adott programegységbefejezi működését.
Változónak értéket csak értékadó utasítással adhatunk.

5 Konstansok. Melyik kijelentés hamis?
Jellemzői: adattípus, érték, cím
Logikai konstanstípust a Pascal nem ismer.
Olyan programozói eszköz, mely önmagát definiálja.
Szöveges (string)típusú konstanst aposztrófok között kell megadni.

6 Szintaktikai elemek. Melyik kijelentés hamis?
A szintaktikai elemek operandusokból, operátorokból és kerek zárójelekből állnak.
Jellemzői: érték, típus
Infix alak, balról jobra szabály és precedencia érvényesítés jellemző rá.
A típusegyenértékűségnél a dekleráció egyenértékűséget vallja

7 Melyik hátultesztelő ciklus
Repeat- Until
While - do
For

8 Programegységek helyes sorrendje?
fejléc, deklaráció, definíció, főprogram
deklaráció, definíció, fejléc, főprogram
fejléc, definíció, deklaráció, főprogram
definíció, deklaráció, fejléc, főprogram

9 Az aktuális paraméternek van értékkomponense, a formális paraméternek pedig címkomponense a meghívott alprogram területén. Híváskor az aktuális értéke átmásolódik a formális címére, ezután fut le az alprogram. Milyen paraméterátadásról van szó?
Cím szerinti
Érték szerinti
Név szerinti