Programozásmódszertan
1 Milyen jellemzője van a monolitikus programozásnak?
  A programnak nincs szerkezete
  A feladat komplexitásának csökkentésére törekszik
  Jól áttekinthető szerkezetet követ
  Bizonyítottan helyes programot generál

2 Melyik válasz nem jellemzője a moduláris programozásnak?
  Top-Down dekompenzáció, Buton-Up kompozíció
  A feladat komplexitását csökkentjük
  Szabványos újrafelhasználható modulok
  Wirth a Pascalt, ennek az elvnek a jegyében hozta létre

3 Melyik elv, melyben az eredeti feladatot részfeladatokra bontjuk (absztrakt gépen futó program), majd az egyes részeket tovább finomítjuk és addig ismételjük, míg könnyen áttekinthető egységeket nem kapunk?
  Monolitikus programozás
  Moduláris programozás
  Struktúrált programozás
  Objektumorientált programozás

4 Boehm Jackopini: Minden algoritmikus program felírható 3 vezérlőszerkezet segítségével. Melyik nem tartozik ide?
  Szekvencia
  Szelekció
  Szubrutinhívás
  Iteráció

5 Mills eloírásai a struktúrált programozáshoz. Melyik a hamis?
  Minden imperatív program szerkezete egy szekvencia
  Minden szekvenciaelemnek egy belépési és egy kilépési pontja lehet
  Modulkönyvtárakat kell alkalmazni
  Minden szekvencia belőlről tetszőlegesen struktúrálható

6 Az Objektumorientált programozásban az objektum, a struktúrált programozás mely egységének általánosítása?
  Típus
  Változó
  Hatáskör
       

7 Hogyan történik az objektumok közötti információcsere.
  Globális változókon keresztül
  Szabványos paraméterátadással
  Üzenet küldéssel, ami egy módszer (fügvény, eljárás), meghívását jelenti
  Nem komunikálnak

8 Melyik a tisztán objektumorientált nyelv?
  Melyben képes vagyok osztályokat definiálni, és közöttük öröklési hiearchiát kialakítani. pl.: C++
  Melyben csak a standard osztályhiearchiából kiindulva tudok programozni. Ezeket bővíthetem, fűzhetek hozzájuk objektumokat. pl.: JAVA, Eiffel
  Melynek van objektumorientált fejlesztő eszköze. pl.: Pascal 7.0
  Nincs tisztán objektumorientált nyelv, mindig valamilyen más nyelv kiegészítő eszköze